Známe řešení
English version Známe-řešení.cz na Facebooku Známe-řešení.cz na LinkedIn

Známe řešení!

Pomáháme lidem i firmám řešit jejich finanční problémy.

„Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.“
Werner von Siemens

Zeptejte se ještě dnes

Lidé

Ekonomické poradenství, správa pozůstalosti.

Firmy

Finanční a krizové řízení, insolvence a likvidace obch. korporací a družstev, interim management.

Pohledávky

Lustrace dlužníka, mimosoudní vymáhání a správa pohledávek.Lidé

Ekonomické poradenství - správa závazků

 • Konzultace a školení.
 • Získání výpisů z registrů a evidencí.
 • Finanční analýza závazků.
 • Posouzení rizik při výběru půjček a úvěrů.

Správa pozůstalosti

 • Jednání před věřiteli a dlužníky.
 • Jednání před notářem, soudem a správními orgány; výkon závěti.
 • Ochrana a správa pozůstalosti do pravomocného rozhodnutí o potvrzení dědictví.
 • Dočasná správa nemovitostí.
 • Dočasná správa živnosti, obchodní korporace, družstva.
 • Prodej majetku zůstavitele se souhlasem soudu.
 • Komunikace s finančními institucemi, u nichž měl zůstavitel účet.
 • Ocenění pozůstalosti pro účely společného prohlášení dědiců (nemovitý a movitý majetek, obchodní závod, rodinný závod atd.).

Firmy

Finanční a krizové řízení, restrukturalizace

 • Krizové řízení podniku.
 • Finanční a právní analýza podniku.
 • Revize smluv se zákazníky a dodavateli.
 • Řízení cash-flow.
 • Optimalizace firemní strategie.
 • Sestavení podnikatelského plánu.
 • Revize plánu investic k rozvoji společnosti.

Příprava pro reorganizaci

 • Finanční analýza společnosti.
 • Posouzení vhodnosti reorganizace.
 • Sestavení reorganizačního plánu.
 • Projednání reorganizačního plánu s věřiteli.

Příprava pro konkurs

 • Posouzení vhodnosti pro konkurs.
 • Analýza účetních podkladů pro insolvenční návrh.
 • Příprava společnosti před vstupem do likvidace.

Likvidace obchodních korporací a družstev

 • Analýza podkladů pro provedení likvidace.
 • Zápis likvidace do OR.
 • Sestavení účetních podkladů, závěrek.
 • Oznámení věřitelům.
 • Zpeněžení majetku.
 • Plnění zajištění věřitelů.
 • Zajištění daňového poradenství.
 • Zprávy o průběhu likvidace.
 • Komunikace s rejstříkovým soudem.
 • Jednání před finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, ČSSZ, úřadem práce atd.
 • Sepsání dlužnického insolvenčního návrhu likvidátorem.
 • Sestavení a podání daňových přiznání likvidátorem.
 • Likvidace bytových družstev.

Interim management

 • Finanční manažer.
 • Podnikový právník.
 • Manažer logistiky.
 • Manažer nákupu.
 • Manažer kvality.

Pohledávky

Lustrace dlužníka

 • Převzetí pohledávek k vymáhání.
 • Sběr dat o dlužníkovi, detektivní činnost.
 • Odhad ekonomické situace dlužníka.

Mimosoudní vymáhání

 • Upomínky
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek.
 • Správa pohledávek.

Členství a spolupráce

Insol Europe

SOS MaS

Hospodářská komora ČR

Pojištění odpovědnosti


Zeptejte se

(na tuto adresu vám odpovíme)

(zpráva bude doručena na rene.skypala@zname-reseni.cz)

Navštivte nás v Přerově

Ing. René Skýpala, LL.M.
Kramářova 23
750 02 Přerov
Po + Čt: 16.00 - 19.00

Račice 322
683 05 Račice-Pístovice

+420 728 448 689
www.reneskypala.cz
rene.skypala@zname-reseni.cz